Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

,,Svorně

a spojenými silami bližnímu k ochraně a vlasti k oslavě!''

Toto heslo budiž stále vodítkem všech členů sboru dobrovolných hasičů ve Vysoké u Holic, která až do roku 1896 sboru hasičského postrádala. V roce 1896 bylo nařízeno slavným okresním zastupitelstvem, aby v obci opatřeno bylo potřebné hasičské nářadí aneb zřízen hasičský sbor. O Velikonocích 6.dubna 1896 byla svolána valná schůze všech zdejších občanů a oznámeno nařízení slavného okresního zastupitelstva a zároveň usnesení obecního výboru. V tento den byl zřízen Dobrovolný sbor hasičský.

Sbor byl přítomen u mnoha likvidací požárů v okolí, členové se účastnili mnoha společenských událostí, pořádali spolkové zábavy, z kterých jim plynuly příjmy do sboru. Ve válečném období se nekonaly žádné zábavy, činnost sboru byla omezena.

V současné době SDH Vysoká u Holic pořádá pro děti každoročně karneval a dětský den. Stará se o program při posvícení, členové sboru se účastní hasičských soutěží v okolí. V posledních pěti letech zajišťuje sbor občerstvení a organizaci při akcích Vysocký půlmaratón a Vysocká 12. V neposlední řadě pomáhá při živelných pohromách.